Information om Gästhuset

Den 28 februari kommer Gästhuset att stänga. I samband med stängningen utvecklas heldygnsvården då självvald inläggning införs 2018.

Till Gästhuset kommer patienter som har hamnat i kris och behöver extra stöd, men som inte har behov av de medicinska insatser som finns inom heldygnsvården.

– Vi har sett över Psykiatricentrum Södertäljes resursfördelning och stängningen är ett led i att skapa bättre förutsättningar att bedriva en så jämlik och rättvis vård som möjligt för klinikens alla patienter. Sedan 2014 har beläggningen på Gästhuset minskat samtidigt som kostnaderna ökat. Detta ligger till grund för stängningen, säger Joakim Lagerström, verksamhetschef på Psykiatricentrum Södertälje.

Inför stängningen kommer Psykiatricentrum Södertälje att göra riskanalys kring patientsäkerheten så att alla patienter får den hjälp de behöver.

Självvald inläggning startar

I samband med stängningen kommer en utveckling av heldygnsvården att påbörjas då självvald inläggning startar på avdelning 36. Modellen bygger på ett aktivt samarbete mellan öppen- och heldygnsvård och patienten bestämmer själv när hen vill komma till en heldygnsvårdsavdelning. 

– Självvald inläggning är en vårdform som finns på övriga psykiatriska kliniker inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Vårdformen är utvärderad och visar att den stärker patienternas inflytande över sin egen vård. Det blir ytterligare ett sätt att skapa en jämlik och rättvis vård, säger Joakim Lagerström.

Har du frågor?

Om du som patient har frågor om, eller känner dig orolig inför, stängningen så kontakta Konsultations- och Mottagningsenheten eller din ordinarie behandlare inom öppenvården.

  • Konsultations- och Mottagningsenheten, 08-123 678 00
  • Psykiatriska behandlingsenheten, 08-123 678 00
  • Psykiatriska beroendeenheten, 08-123 677 10
  • Neuropsykiatriska enheten, 08-123 678 20
  • Nygårdens psykosenhet, 08-123 677 90
  • Unga vuxnaenheten, 08-123 677 70
  • Äldrepsykiatriska enheten, 08-123 677 60

Fakta självvald inläggning

Patienter med psykosdiagnos erbjuds att skriva ett kontrakt i öppenvården som ger dem möjligheten lägga in sig själva i heldygnsvård när de vill, i upp till fem dygn, utan att detta ifrågasätts av vårdpersonal. Patienten kan komma direkt till avdelningen förutsatt att platsen är ledig och skrivs in och ut av en sjuksköterska med delegation för detta.

Syftet är att patienten ska få ökad delaktighet och kontroll över sin vård genom att själv kunna besluta när hen vill bli inlagd i heldygnsvård.

Förväntade resultat är färre vårddygn i både frivillig vård och tvångsvård samt färre tvångsåtgärder. Dessutom är förhoppningen att patienterna ska uppleva en känsla av ökad trygghet, autonomi och möjlighet att kunna ha inflytande över sin vård. Ytterligare en ambition är att personalens tillit till patientens förmåga att påverka sin vård ska stärkas.

Publicerad 2017-11-23