Forskningsstudie om ADHD på Psykiatricentrum Södertälje

På Neuropsykiatriska enheten pågår en studie om kognitiv beteendeterapi, KBT, vid ADHD, ouppmärksam form, ADD. Den fokuserar på patienter med ADD, det vill säga personer som har svårt att koncentrera sig och vara uppmärksamma men inte har problem med hyperaktivitet. Syftet med studien är att pröva en ny behandlingsform för ADD och att fler patienter med ADHD ska få stöd att fungera bättre i sin vardag.

– Patienter med ADHD är en heterogen grupp. Vi hoppas att den här studien ska bidra till att bredda utbudet av psykologisk behandling vid ADHD, säger Elinor Eskilsson Strålin, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut på Neuropsykiatriska enheten, som leder projektet. 

Den nya behandlingen som fokuserar på symtom och problem vid uppmärksamhetsbrist kallas CADDI, CBT for ADHD-I.

– CADDI kom till därför att vi var några psykologer som upplevde att det saknades bra KBT-metoder för problem som är vanliga vid ADD. Uppmärksamhetsbrist innebär ofta svårigheter att organisera och styra sig själv i aktivitet. Det är vanligt att personer med ADD blir passiva och skjuter upp aktiviteter och därmed ofta upplever sig misslyckade och nedstämda.

Tillsammans med en kollega utformade Elinor gruppterapiformen CADDI som fokuserar på träning i färdigheter i organisation, igångsättning och genomförande av aktiviteter. Terapin innehåller också medveten närvaro som är ett sätt att stärka uppmärksamheten och öka medvetenheten om inre processer som tankar och känslor. CADDI har prövats i en pilotstudie inom Capio Psykiatri under 2016-2017.

– Vi såg positiva resultat och många nöjda patienter i piloten så det är angeläget att nu gå vidare med en kontrollerad studie. Efter piloten har vi dragit en del slutsatser och utvecklat manualen som omfattar 14 sessioner i grupp.

Så går studien till

I den kontrollerade studien kommer patienter med ADD att slumpas till att antingen gå den vanliga gruppbehandlingen för ADHD, eller gå CADDI. Patienterna kommer före, under och efter behandlingarna göra skattningar. Studien kommer pågå under flera år, först insamlande av data från gruppbehandlingarna och efter det uppföljningar och analys av data. Projektet startar upp 2019 och gruppbehandlingar kommer att ges de närmaste åren.

Här kan du läsa mer om studien

Publicerad 2019-08-30