Elbehandling ECT

Elbehandling eller hjärnstimulering som det också kallas, är en av de mest beprövade behandlingarna mot psykiska sjukdomar. Elbehandling förkortas ECT från engelskans Electroconvulsive Therapy.

När används elbehandling?

Elbehandling används vid svår depression och kan vara livräddande, eftersom den verkar snabbare och i de flesta fall är mer effektiv än behandling med läkemedel. Ju fler typiska tecken på depression som du visar, desto större är möjligheterna till att elbehandling kan hjälpa dig.

Elbehandling är särskilt effektiv vid behandling av depression med psykotiska symtom, men kan hjälpa så många som 80 procent av de som lider av andra former av depression. Även du som lider av särskilda typer av schizofreni, mani eller Parkinsons sjukdom kan bli hjälpt av elbehandling.

Behandlingen används också som ett alternativ till läkemedel när dessa inte hjälper. Det kan även vara ett alternativ för dig som får många biverkningar av dina läkemedel.

Så här fungerar elbehandling

Vid behandlingen leds en svag elektrisk ström mellan två elektroder som placeras på patientens huvud. På så sätt utlöses ett epileptiskt anfall under kontrollerade former. Patienten är nedsövd under behandlingen och får också muskelavslappnande läkemedel för att minska eventuella fysiska reaktioner på anfallet.

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, muskelvärk och/eller illamående i anslutning till behandlingen samt minnesstörning. Minnesstörningen oftast tillfällig under sjukdomsperioden. En del upplever att minnet är sämre under en längre tid, men det är svårt att säga om detta beror på sjukdomen eller behandlingen.

Efter det att du har gått igenom elbehandlingen följer vi upp hur det har fungerat för dig. Även om du mår bättre efter elbehandlingen så behöver du troligen fortsätta med läkemedel, om inte annat så för att du inte ska bli sämre igen.

Att tänka på innan du får elbehandling

Du behöver genomgå en del kroppsliga undersökningar som till exempel blodprover och ibland också EKG innan du kan bli ordinerad elbehandling. Eftersom du blir sövd ska du inte äta efter klockan 24 kvällen innan den dag då du ska få elbehandling. Däremot kan du dricka klara drycker (inte mjölkprodukter eller juice med fruktkött i) fram till 3 timmar före behandlingen.

Använder du blodtrycksmedicin tar du den som vanligt på behandlingsdagens morgon. En del andra läkemedel kan minska effekten av elbehandling, eller till och med vara olämpliga att ta i samband med behandlingen. Din läkare informerar dig om hur du ska ta medicinerna innan, under och efter dina behandlingar.

Remiss

För att få elbehandling behöver du en remiss från en psykiatrisk mottagning eller avdelning. Börja därför med att prata med din läkare om du funderar över om elbehandling kanske kan vara något för dig.

Mer om elbehandling på 1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om elbehandling.