Heldygnsvård

Inom heldygnsvården är du som är från 18 år inskriven på en avdelning och får omvårdnad och behandling dygnet runt när det behövs.

Du blir inskriven efter bedömning från din läkare inom specialistpsykiatrisk öppenvård. Du kan också komma via psykiatrisk jour- eller akutmottagning.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor.

I heldygnsvården vistas personer oftast frivilligt. Ibland är frivillig vård inte möjlig och då kan i vissa fall vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, bli nödvändig. 

Avdelning 34 och 36

Besökstider

Helgfri måndag-fredag 14-20

Helger 12-19 

Telefonnummer

Avdelning 34: 08-123 677 34

Avdelning 36: 08-123 677 36

Adress 

Lagmansvägen 15, hus 18
Avd 34: plan 3
Avd 36: plan 4 
Södertälje sjukhus