För närstående

Du som är närstående har möjlighet att vara delaktig i vården.  

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Din närstående kan lämna sitt samtycke till att du får vara delaktig i vården.

Din kommun kan erbjuda dig anhörigstöd. Du kan också vända till någon av de stödorganisationer som finns.

Vart vänder jag mig?
Om din närstående mår psykiskt dåligt men inte sökt hjälp kan du kontakta Utredningsenheten för rådgivning.