För vårdgivare och samarbetspartner

Vi samverkar med många andra vårdgivare och myndigheter, till exempel vårdcentraler och kommunernas socialtjänster.

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. Har din verksamhet inte tillgång till TakeCare kan du skicka en pappersremiss till:

Utredningsenheten
Södertälje sjukhus
Lagmansvägen 15
hus 18 plan 1
152 86 Södertälje  

Remittera till äldrepsykiatriska teamet.

För övrig samverkan kontakta aktuell enhet eller Utredningsenheten.