Neuropsykiatriska enheten

Vi är en specialistpsykiatrisk enhet som tar emot patienter från 18 år för psykiatrisk utredning av adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder behandling till patienter med adhd och patienter med psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialistpsykiatri vid autismspektrumtillstånd.

I första hand ges pedagogiska insatser i grupp med möjlighet till fördjupning. Vi erbjuder även ställningstagande till medicinsk behandling med centralstimulantia. All behandling utgår från en individuell vårdplan.

Vill du göra en egenanmälan, kontakta Utredningsenheten på nummer 08-123 678 00, knappval 1.

Kontakta Neuropsykiatriska enheten

Telefonnummer: 08-123 678 00, knappval 3

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30 

Adress: Lagmansvägen 15, hus 18, plan 1

Våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden