Skriv ut den här sidan

Neuropsykiatriska enheten

Välkommen till Neuropsykiatriska enheten. Vi tar emot patienter för psykiatrisk bedömning och behandling av adhd samt patienter med psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialistpsykiatri vid autismspektrumtillstånd.

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som adhd, autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna. 

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå utifrån de regionala vårdprogrammen. I första hand ges pedagogiska insatser i grupp med möjlighet till fördjupning. Vi erbjuder även ställningstagande till medicinsk behandling med centralstimulantia.

Om du inte kan ta till dig gruppbehandling erbjuds du efter bedömning individuella insatser från sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut. All behandling utgår från en vårdplan.

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos kommer i kontakt med oss via remiss från din vårdgivare. Du som saknar diagnos kan göra en egenanmälnan hos Konsultations- och mottagningensenheten

Använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster vid kontakt med oss via internet.

Vanliga frågor

Har du funderingar kring din remiss eller recept för ny medicin?

Kontakta oss

Telefonnummer: 08-123 678 20 

Öppettider måndag-fredag 8-16.30 

Adress: Kvarnbergagatan 10A, plan 5 
Södertälje