Neuropsykiatriska enheten

Vi är en specialistpsykiatrisk enhet som tar emot patienter från 18 år för psykiatrisk utredning av adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder behandling till patienter med adhd och patienter med psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialistpsykiatri vid autismspektrumtillstånd.

I första hand ges pedagogiska insatser i grupp med möjlighet till fördjupning. Vi erbjuder även ställningstagande till medicinsk behandling med centralstimulantia. All behandling utgår från en individuell vårdplan.

Du kommer i kontakt med oss via remiss från din vårdgivare eller genom en egenanmälan hos Konsultations- och mottagningsenheten. Använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster vid kontakt med oss via internet.

Vanliga frågor

Har du funderingar kring din remiss eller recept för ny medicin?

Kontakta oss

Telefonnummer: 08-123 678 20 

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30 

Adress: Kvarnbergagatan 10A, plan 5 
Södertälje