Om Psykiatri SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder psykiatrisk specialistvård i Region Stockholms regi. 

Vi har specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri. Läs mer om dem under rubriken Våra verksamheter.

Värdebaserad vård

Vår vision, värdegrund och verksamhetspolicy ligger till grund för vårt arbete med att sätta mål för verksamheten.

Vår vision:

Rätt vård när och där du behöver 

Vår värdegrund:

Består av tre grundläggande värderingar:

  • Patientens fokus
  • Allas lika värde
  • Arbetsglädje

Vår verksamhetsidé:

Utifrån patientens fokus, och med engagerade chefer och medarbetare erbjuder Stockholms läns sjukvårdsområde vård av högsta kvalitet och säkerhet. Våra insatser kännetecknas av en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt där ständiga förbättringar genomsyrar våra verksamheter.

Genom vårt kontinuerliga utvecklingsarbete uppnår vi goda resultat och en långsiktig hållbarhet. Vi följer självklart gällande lagstiftning och myndighetskrav inom respektive område. 

Kvalitetsbokslut 2022

Läs den digitala versionen av Kvalitetsbokslut 2022 med öppna resultat från vården (öppnas i nytt fönster).

Vy över Stockholm en solig dag, blå himmel med vita moln.

Kortfakta om Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare. Vi är en del av Region Stockholm och har verksamhet inom de flesta av länets kommuner och stadsdelar. Vi har nära sex miljoner patientmöten per år.