Stöd till barn

Vi som arbetar inom den psykiatriska vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

Patientsäkerhetslagen säger att sjukvården särskilt ska se till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder lider av psykisk ohälsa eller beroende. 

Så hjälper du ditt barn

När du blir sjuk så ändras oftast din familjesituation. Du kanske inte kan fungera som förälder på samma sätt som förut. För ditt barn kan det innebära:

  • Oro för dig
  • Du kanske förändras eller ligger på sjukhus 
  • Rollerna i er familj förändras
  • Era rutiner ändras
  • Om du är sjukskriven så kanske ni får sämre ekonomi
  • Du har mindre tid och ork för barnen.

Du som är förälder eller vårdnadshavare på annat sätt är välkommen att prata om dina och ditt barns behov med din behandlare. Du kan också kontakta verksamhetens barnombud eller barnsamordnare.

Barnsamordnare och barnombud

Alla psykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde har barnsamordnare och barnombud, vilka jobbar särskilt med att ge stöd till barn. 

Barnsamordnaren och barnombuden ser till att:

  • Lagar och förordningar följs 
  • All personal har ett barn- och familjeperspektiv i mötet med dig som patient 
  • Både du och ditt barn erbjuds råd och stöd 
  • Samverkan fungerar med stadsdelar, kommuner och övriga samarbetspartner. 

Vart vänder jag mig? 

Vill du veta mer om vilket stöd till barn som vi erbjuder inom Psykiatricentrum Södertälje så är du välkommen att fråga din behandlare. Eller kontakta vår centrala stab, se kontaktuppgifter nedan 

Kontakta oss

Psykiatricentrum Södertälje 
Lagmansvägen 15
Södertälje sjukhus
152 86 Södertälje 

Telefon: 08-123 400 00