Remiss till äldrepsykiatriska teamet

Psykos- och äldrepsykiatriska enhetens äldrepsykiatriska team erbjuder specialistpsykiatrisk vård till patienter över 65 år där hänsyn tas till biologisk, snarare än kronologisk, ålder.

Faktorer som redan fastställd eller i samband med åldrandet debuterande psykiatrisk sjukdom, psykiatrisk-somatisk samsjuklighet och nedsatt autonomi beaktas vid bedömning.

Exempel på psykiatrisk sjukdom som debuterar med åldrandet och kan vara aktuellt för enheten, efter begynnande demens och demenssjukdom uteslutits:

  • misstanke om äldredepression
  • misstanke om sekundär bipolär sjukdom
  • suicidnära patienter
  • misstanke om sent debuterade schizofreniliknande psykos och vanföreställningar

Att utreda, diagnostisera och behandla patienter med primär kognitiv svikt/demens och sekundära symtom i form av BPSD ligger utanför enhetens uppdrag.

I samband med ställningstagande till äldrepsykiatrisk vård skickas remiss via Remissportalen i TakeCare med hänvisning till Psykos- och äldrepsykiatriska enheten. Enheten kan erbjuda konsultativ bedömning för svårbedömda fall.