Deltagare till enkäter om tvångsvård sökes

Har du eller någon du känner erfarenhet av tvångsvård? NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, söker personer som vill besvara enkäter om tvångsvård.

NSPH är ett nätverk av ideella patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet. Socialstyrelsen har nyligen bett dem att samla in upplevelser från patienter, anhöriga och närstående av de olika sorters tvångsvård och tvångsåtgärder som psykiatrin ibland använder. Det första steget är att få in erfarenheter via enkäter. 

Här hittar du NSPH:s olika enkäter samt mer information om NSPH