Välkommen till Psykiatricentrum Södertälje

Vi hoppas att du ska trivas under din praktik hos oss.

Psykiatricentrum Södertälje bedriver psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Vi har mottagningar och avdelningar som finns på Södertälje sjukhus och mottagningar i andra lokaler i Södertälje kommun.

Verksamheten är organiserad i två olika sektioner, allmänpsykiatriska sektionen samt psykos- och heldygnsvårdssektionen, med flera enheter inom varje.

Öppenvård

Inom Psykiatricentrum Södertälje finns sju öppenvårdsmottagningar. Vanligtvis har patienterna kommit till en mottagning efter att till exempel en läkare på en vårdcentral har skickat en remiss.

På mottagningarna arbetar psykiatriker, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, skötare, medicinska sekreterare och sjuksköterskor. Det finns också läkare som gör sin AT- och ST-utbildning på mottagningarna.

På en öppenvårdsmottagning kan man bland annat få specialistpsykiatrisk bedömning och utredning samt medicinsk och psykologisk behandling,

Heldygnsvård

När en patient blivit inskriven på en vårdavdelning kallas det för heldygnsvård. Inom Psykiatricentrum Södertälje finns två avdelningar – avdelning 34 och avdelning 36.

På en avdelning finns personal dygnet runt och patienten får stöd, omvårdnad och observation. Inom heldygnsvården vårdas patienterna en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor.

Här arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Ofta finns även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till avdelningen. Däremot finns det sällan tillgång till någon strukturerad terapeutisk behandling, den ges av öppenvården. 

Den vanligaste formen av vård på en avdelning sker frivilligt. Men i vissa fall kan det vara nödvändigt med tvångsvård. Tvångsvård beslutas i två led, först av en läkare och därefter av chefsöverläkaren. Vid längre tvångsvård beslutas detta av förvaltningsrätt.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är främst till för att skydda patienten. Till exempel om en person är i ett tillstånd där hen kan skada sig själv eller andra.

Praktiskt kring praktiken 

  • sektretess
  • söka stöd hos handledare vid behov
  • att följa avdelningens rutiner