Kartläggning

Vi kartlägger dina behov och gör en vårdplanering.

  • Tre besök där du får hjälp med att skatta och kartlägga dina behov, göra en vårdplan samt hjälp med länkning till andra insatser.