Fördjupad behandling

Vid behov erbjuds du fördjupad behandling och bedömning

  • Psykoterapi i grupp för patienter med adhd
  • Ställningstagande till psykoterapi individuellt erbjuds i enstaka fall