Vanliga frågor

Medicinen är slut - hur får jag ett nytt recept?

Om du behöver förnya din medicin kan du antingen kontakta oss via telefonnummer 08-123 678 00, knappval 3, eller 1177 Vårdguiden - Mina vårdkontakter. Du anger namn, personnummer, mobilnummer samt vilket eller vilka receptbelagda preparat du vill förnya.

Vi går igenom inkomna receptförfrågningar varje dag och oftast brukar receptet finnas inlagt inom tre dagar. Ett tips är att du lämnar receptförfrågan i god tid, helst en vecka innan din medicin tar slut.

I de flesta fall innebär det inga problem att förnya recept. I vissa fall, framför allt byte av läkemedel eller höjning av dos, kan läkaren kräva ett återbesök innan nytt recept utfärdas. När receptet är inlagt som e-recept kan du hämta ut det på valfritt apotek.

Hur vet jag att remissen kommit fram till er? 

Det skickas en bekräftelse till dig via brev när vi fått remissen.

Ska jag lämna ett urinprov innan medicinen sätts in?

Läkaren bedömer om du behöver lämna ett drogtest. Det görs vanligen genom ett urinprov, efter överenskommelse med läkaren.

Kan jag få individuell psykoterapeutisk behandling?

Det kan du få i enstaka fall efter en behovsbedömning av teamet.