Andra behandlingsinsatser

Löpande, vid behov, erbjuds andra behandlingsinsatser.

  • Fysioterapi - motionsgrupp, kroppskännedom och stresshantering
  • Arbetsterapi - föreläsningar om kognitivt stöd samt individuell bedömning och insats
  • Samordningsinsatser och länkning till kommunala insatser/vårdgrannar
  • Ställningstagande till sjukskrivning