Utbildning för personer med bipolär sjukdom

Den 6 november startar Bipolära teamet vid Behandlingsenheten en PPI, psykopedagogisk intervention, kring bipolär sjukdom.

– Under utbildningen tar vi upp hur en diagnos ställs, vad det innebär att ha en bipolär sjukdom, vilka behandlingar som finns, stress- och sårbarhetsmodellen samt barnperspektivet, säger Christina Swärd, sjuksköterska på Behandlingsenheten.

Alla patienter inom Psykiatricentrum Södertälje som har diagnosen bipolär sjukdom och deras närstående är välkomna att delta.

– Det är viktigt både för patienter och närstående att få en ökad kunskap om diagnosen och behandling och vad man behöver tänka på i olika situationer. Att deltagarna utbyter erfarenhet och kunskap med varandra är också betydelsefullt.

Utbildningen är klockan 14.00–16.00 den 6, 13 och 20 november. Träffarna kostar 100 kr, frikort gäller för patienter. Närstående medverkar kostnadsfritt.

Är du som patient intresserad av att delta? Kontakta din behandlare senast den 17 oktober.