Neuropsykiatriska enheten i nya lokaler

Vi vill erbjuda en förbättrad och mer specialiserad vård för våra patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Därför har vi flyttat till större och mer lämpliga lokaler på Kvarnbergagatan 10A, plan 5.