Grupper på Nygårdens psykosenhet

Här hittar du de grupper och utbildningar som Nygårdens psykosenhet erbjuder patienter och närstående under våren 2018.

Ett självständigt liv

Ett självständigt liv, ESL, är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet är att ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv och bättre kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

Ett Sundare Liv - kunskap om livsstil

Ett Sundare Liv är ett program för dig som är patient inom psykiatrin. Programmet handlar om att få ett bättre liv genom sundare kostvanor och mer motion.

IPT-k, Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning

IPT-k är ett program för att träna och förbättra kognitiva funktioner. Du övar på att tolka sociala situationer, förstå och förbättra kommunikation samt problemlösning.

Ångestutbildning

Syftet med kursen är att du ska få mer kunskap om ångest för att bättre kunna hantera olika situationer som kan framkalla ångest.

PPI - Psykopedagogisk intervention

En informations- och samtalsserie för dig som har erfarenhet av psykostillstånd – antingen som själverfaren eller närstående.

Rörelsegrupp

Syftet med gruppen är öka graden av fysisk aktivitet, behålla den och skapa vanor att motionera.

Kontakta din behandlare, eller ring 08-123 677 90, om du vill veta mer om någon av grupperna.