Äldrepsykiatriska enheten flyttar

Den 26 april byter Äldrepsykiatriska enheten våningsplan från 3 till 1. Besöksadressen är fortfarande Lagmansvägen 15, hus 18, på Södertälje sjukhusområde.

Prata med din behandlare om du har några frågor om flytten. Telefonnumret till mottagningen är 08-123 677 60.