Forskningsstudie om ADHD på Psykiatricentrum Södertälje

En ny psykologisk behandling, kallad CADDI, som är utformad för att behandla symtom på uppmärksamhetsbrist har utvecklats i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet, KI.

I ett samarbete mellan KI och Psykiatricentrum Södertälje ska CADDI studeras vidare och jämföras mot den typ av KBT som rekommenderas i dag till alla patienter med ADHD oavsett form. Båda behandlingarna ges i grupp och innebär att arbeta med de problem som ADD medför och pröva nya beteenden. Hemuppgifter och personlig uppföljning av hemuppgifter ingår i båda behandlingarna. Grupperna träffas två timmar per vecka och pågår under 14 veckor.

Vill du veta mer?

Om du har frågor rörande studien kan du höra av dig till Neuropsykiatriska enheten, telefon 08-123 678 00, knappval 3, välj boka/omboka tid. Du får då mer information om studien och vad det innebär att vara med i en forskningsstudie.

Projektansvarig är Benjamin Bohman, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Vid frågor, kontakta Elinor Eskilsson Strålin, doktorand, leg psykolog och leg psykoterapeut, på telefon 08-123 680 38 (SMS går bra).